TESTAV-LAB s.r.o. - Profil společnosti

disponojeme

  • dlouhodobou praxí v oboru stavebního zkušebnictví s kvalifikovaným a
    proškoleným personálem
  • oprávněním k akreditovaným zkouškám stavebních hmot a výrobků
  • oprávněním k provádění interních auditů systému jakosti
  • oprávněním k certifikační činnosti stavebních výrobků v rámci certifikačního
    sdružení Stavcert s.r.o.

jednatel TESTAV- LAB
vedoucí zkušební laboratoře

ING. MILOŠ ZAHRADNÍK

manažer jakosti

O. POLÍVKA