TESTAV-LAB s.r.o. - Služby pro naše klienty

Zkušebnictví

akreditované zkoušky:
 • stavebních hmot
  • pevnost
  • tuhost v ohybu
  • pružnost
  • hutnost
  • a mnoho jiných
 • konstrukcí
 • výrobků

Odborné poradenství

 • návrh receptur a provádění průkazných zkoušek malt a betonů
 • zavádění výroby stavebních výrobků

Systémy kvality výroby

 • certifikace stavebních výrobků
 • stavebně technické osvědčení STO
 • tvorba systému jakosti výroby
 • podnikové normy
 • technologické postupy TP
 • průkazní zkoušky a receptury malt a betonů

Certifikace stavebních výrobků a udělení značky CE

Posudky a expertízy

 • průzkumy stavebních objektů a konstrukcí
 • statické pousouzení a výpočty stavebních objektů a konstrukcí
 • expertní znalecká činnost v oblasti stavebnictví
 • posuzování vad a poruch stavebních výrobků a konstrukcí

Specializované mechanické práce

 • vrtací práce do betonu, kamene a zdiva (ø od 10 mm do 350 mm)
  • vodorovné
  • svislé
  • pod úhlem
 • řezání betonu, kamene a zdiva (do tl.200 mm)
  • vodorovné
  • svislé
  • pod úhlem
 • vyřezávání otvorů v panelech, betonových stěnách a kontrukcích